Centrum rozvoja, n.o.

Centrum rozvoja, n.o.

Pohronská 7
94067 Nové Zámky
IČO: 37970950

Informácie o inštitúcii Centrum rozvoja, n.o.

 

O nás

 

Projekt e-learningovej výučby anglického jazyka je určený pre manažérov a zamestnancov zdravotných poisťovní. Obsah je zameraný tak, aby si vybratí zamestnanci odborných útvarov zdravotných poisťovní zlepšili hlavne písomnú a verbálnu komunikáciu v anglickom jazyku. Cieľom e-learningového jazykového modulu je dosiahnuť plošné zvýšenie a európsky štandard jazykovej pripravenosti manažérov zapojených do projektu.

Po absolvovaní má byť účastník na dobrej profesionálnej úrovni schopný komunikovať predovšetkým v písomnej podobe s cudzincami a zamestnancami zdravotných poisťovní v zahraničí, aby sa zlepšilo a zrýchlilo vybavovanie agendy súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti cudzincom u nás alebo našim občanom v cudzine. Frekventant má vedieť komunikovať o problematike zdravotného poistenia v cudzom jazyku.

Elektronické vzdelávanie predstavuje veľkú zmenu v procese vzdelávania, ktoré čoraz častejšie dopĺňa, prípadne úplne nahrádza klasické prezenčné vzdelávanie. Dnes už študent nemusí sedieť v prednáškovej miestnosti a zapisovať si cenné poznámky. E-learning oceňujú najmä ľudia, ktorí sú pracovne vyťažení a denne im zostáva na vzdelávanie minimum času.

E-learningový kurz anglického jazyka vypĺňa práve tento čas. Jednotlivé lekcie sú pripravené odborníkmi na metodiku vzdelávania tak, aby nezabrali denne viac ako 25 minút a aj napriek tomu sa dokázal študent, resp. frekventant plnohodnotne pripraviť. Budúcnosť je v moderných informačných technológiách a budúcnosť vzdelávania je v e-learningu. 


S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Peter Baláž,PhD.
balaz@klop.sk

Ing. Ľudmila Kiššová
kissova@klop.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit